Examens voor transportbegeleider

Om in aanmerking te komen voor een aanstelling als transportbegeleider dient een theorie- en praktijkexamen succesvol te worden afgelegd. Per 01-07-2020 geldt een gewijzigde versie van de Regeling Verkeersregelaars ten behoeve van beroepsverkeersregelaars en transportbegeleiders. 

Kandidaten voor het praktijkexamen transportbegeleider welke na 1 juli 2020 examen doen, dienen er rekening mee te houden dat vanaf die datum een nieuw theorie-examen wordt vereist. Dit wordt afgenomen door het CBR divisie CCV.

Bewijzen van theorie-examens van vóór 1 juli 2020 zijn daardoor niet geldig voor het aanvragen van een aanstelling. Dit geldt niet voor kandidaten die het praktijkexamen met onvoldoende resultaat hebben afgelegd in de periode vóór 1 juli 2020. Zij kunnen een praktijk herexamen doen op basis van het ‘oude’ theoriebewijs. Door het CBR wordt aan SVNL doorgegeven dat het theorie-examen succesvol is afgelegd.

Tijdens het praktijkexamen wordt door de examinator en een gedelegeerde namens de politie, bepaald of een kandidaat over de benodigde vaardigheden beschikt om het beroep veilig te kunnen beoefenen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een goedgekeurd voertuig. De kandidaat wordt beoordeeld volgens het beoordelingsformulier. De gedelegeerde geeft de uitslag door aan Stichting Verkeersregelaars Nederland.

Tijdens het examen kan de gedelegeerde gebruik maken van de Gedelegeerden App. Via deze app kan de uitslag eenvoudig worden doorgegeven aan SVNL. Dit verkort de doorlooptijd aanzienlijk.

Aan beide examens dient binnen zes maanden voldaan te zijn om in aanmerking te komen voor een aanstelling tot transportbegeleider.

Let op: Het is niet mogelijk om zelf examens voor transportbegeleiders in te plannen via Aanstellingspas.nl. Neem hiervoor contact op met examen@verkeersregelaarsexamen.nl.

Wat vond u van dit artikel?