Niet-vergunningplichtige evenementen

Ook bij ‘niet-vergunningplichtige evenementen’ moeten evenementenverkeersregelaars worden ingezet als de gemeente dit wenst ten behoeve van de veiligheid.