Verkeersregelaars op parkeerterrein

Op een parkeerterrein voorzien van een afscheiding door hek en slagbomen, kunnen regelaars worden ingezet zonder aanstelling. (Hier spreken we dus van mensen die een aanwijzing geven zonder opleiding en aanstelling) (Het betreft hier een privéterrein). De wegbeheerder (gemeente/provincie) bepaalt voor zijn grondgebied welke bevoegdheid nodig is voor het regelen van het verkeer en of er verkeer regelend moet worden opgetreden.

Vanuit de bedrijfsvoering van een organisatie valt deze taak niet onder evenementen. Verkeersregelaars die op de openbare weg worden ingezet doen dit vanuit hun hoofdtaak (als werknemer). Hiervoor is de bevoegdheid als beroepsverkeersregelaar nodig. Evenementenverkeersregelaars mogen alleen worden ingezet tijdens evenementen en op voorschrift van de gemeente. De gemeente neemt het besluit of dit wenselijk/verplicht is.

Evenementenverkeersregelaars zijn uitsluitend vrijwilligers en kunnen tevens slechts worden ingezet voor het uitvoeren van lichte verkeersregelende taken ter ondersteuning van de politie. (Hiervoor kunnen dus geen medewerkers van het bedrijf worden ingezet). Zelfstandig optreden als verkeersregelaar is voorbehouden aan beroepsverkeersregelaars.