Uw examen beroepsverkeersregelaar voldoet aan alle wettelijke eisen.

Om als beroepsverkeersregelaar ingezet te mogen worden voldoet het om het beroepsverkeersregelaarsexamen te behalen in combinatie met een geldige aanstelling door Rijkswaterstaat of gemeente via SVNL. Hiermee heeft u de wettelijke basis voor het beroepsmatig regelen van het verkeer op alle wegen.

In de Regeling Verkeersregelaars zijn de eisen voor het examen en de aanstelling opgenomen. Uw opleider kan u hierover informeren en begeleiden.

Het examen wordt via uw opleider bij de SVNL gepland en de aanstelling voor beroepsverkeersregelaars geschiedt middels een aanvraag door de werkgever via de website https://www.aanstellingspas.nl. Datzelfde geldt voor transportbegeleiders.

Achtergrond

Het examen wordt via uw opleider bij de SVNL gepland en de aanstelling voor beroepsverkeersregelaars geschiedt middels een aanvraag door de werkgever via de website https://www.aanstellingspas.nl. Datzelfde geldt voor transportbegeleiders.

Verkeersmaatregelen

Daar waar het werkvak beveiligd kan worden met verkeersmaatregelen wordt geen verkeersregelaar ingezet. De balans hiervoor wordt met name in het kader van veiligheidsaspecten en verkeersdoorstroming afgewogen. Daarnaast is een economische weging mogelijk, behoudens wanneer de veiligheid van de verkeersregelaar of het verkeer in het geding is. (zie CROW publicaties).

Een extra instructie over veiligheid op de locatie aan de in te zetten verkeersregelaars kan wenselijk cq. verplicht zijn.